USLUGA AUTOMONITOR

Usluga AUTOMONITOR je predviđena za praćenje kretanja vozila i naknadnu obradu i  procenu podataka o njihovom radu.

Usluga AUTOMONITOR smanjuje troškove rada firme, menja ponašanje zaposlenih što klijentima omogućava da povećaju obrt firme.

Usluga AUTOMONITOR pruža kompleksnu sliku o  korišćenju službenih vozila, kao i sliku o efektivnosti zaposlenih među kojima pouzdano otkriva one neefikasne.

AUTOMONITOR je predviđen za sve vrste vozila i nalazi primenu u svakoj firmi.


Bezplatna Pozajmica


Osim gore navedenih prednosti usluga AUTOMONITOR automatski izrađuje Dnevnik vožnji bez bilo kakve intervencije vozača, i onemogućava izmenu podataka o radu i  parametrima vozila.

Usluga AUTOMONITOR funkcioniše uz pomoć satelitskog GPS sistema, koji utvrđuje pojedine položaje vozila. Ovi podaci se čuvaju u memoriji uređaja.

Kao jedini na tržištu nudimo sistem zasnovan  na najnovijim tehnološkim rešenima i user friendly interface.

Podaci sa uređaja se preko GSM mreže operatera prenose na centralni server gde se naknadno na osnovu njih izrađujeDnevni izveštaj, a na kraju meseca i zbirni podobe Mesečni izveštaj.. Ovi izveštaji mogu automatski da se šalju na mail adresu klijenta na dnevnom ili mesečnom nivou.

Preko interneta klijent može da utvrdi trenutni položaj svojih vozila, kao i da pregleda sve vožnje u datom danu. Ujedno klijent može da pregleda dvogodišnju istoriju podataka za svoja vozila.

Na osnovu našeg dugogodišnjeg iskustva znamo da sistem štedi troškove, ali i doprinosi obrtu firme.

Saznanje da se prati kretanje, potrošnja goriva i drugi parametri vozila, realno smanjuju troškove firme i menja ponašanje zaposlenih. Firme koje su se odlučile da smanje troškove prevoza, su u tu svrhu izabrali uslugu AUTOMONITOR.

Usluge koje AUTOMONITOR može da Vam pruži:

 • On-line lokalizacija – trenutni on-line položaj vozila klijent može da proveri kadgod i gdegod na inetrnetu.
 • Dnevnik vožnji -  izrađuje se automatski što štedi vreme, povećava preglednost i efektivnost upravljanja voznim parkom.
 • Mesečni izveštaj – izrađuje se automatski.nbsp;Klijentu može da se šalje jednom mesečno u obliku pregledne, zbirne tabele.
 • EkoDrive
 • E-call – – u slučaju ozbiljne saobraćajne nesreće sistem će automatski poslati informaciju o sudaru na broj koji ste unapred izabrali.
 • Signalizacija odvlačenja ili otuđenja vozila – pri odvlačenju ili otuđenju vozila sistem automatski poziva unapred izabrani telefonski broj.
 • Merenje potrošnje i praćenje gubitaka goriva  - nakon ugradnje elektronske sonde za merenje količine goriva u rezeorvaru teretnih vozila, sistem će registrovati bilo kakvu neovlašćenu manipulaciju sa naftom ili sa  računima sa pumpi. Ujedno ćete dobiti kontrolu i pregled o preciznoj potrošnji Vašeg vozila.
 • Unos kartica za gorivo – mesečni proračun i pregled  potršnje pojedinačnih vozila, sipanjima goriva,  mestu i vremenu sipanja, ukupan pregled troškova za pogonske sredstva.
 • Lokacije – pri definisanju sopstvene lokacije klijent može na GOOGLE mapama da podesi SMS upozorenja o ulasku ili izlasku automobila iz ove određene oblasti.
 • Identifikacija vozača – posredstvom mobilnog telefona, DALLAS ključa ili beskontaktne kartice moguće je razlikovati vožnje pojedinačnih vozača.
 • Službene ili privatne vožnje – jednostavnim pritiskom na taster u vozilu se sistem prebacuje na privatnu vožnju. Bez pritiska na taster sistem je automatski podešen za službeni režim.
 • Planiranje trasa – mogućnost da se unapred za vozilo isplanira trasa ili eventualni utovar, istovar ili zaustavljanje. Pri odstupanju vozila sa određene trase, sistem može da Vas informiše o ovoj činjenici.
 • Beleženje eksternih pokazatelja
 • rad hidraulične ruke
 • monitoring dodatnog grejanja
 • rad ralice za odgrtanje snega
 • praćenje smera okretanja betonske mešalice
 • merenje temperature u prikolici
 • praćenje otvaranja vrata
 • unošenje drugih parametara preko bežične tastature – CARMATE
 • Pristup na internet u vozilu – posredstvom DELUXE jedinice i dodatnog touch screen-a moguć je pristup na internet i u vezi sa time: pretraživanje, navigacija, informacije, mejlovi...
 • Eksport u kompanijski softwere – mogućnost prilagođavanja izveštaja iz AUTOMONITORA u softwere klijenta.
 • Navigacioni uređaji po velikoprodajnim cenama – svi naši klijenti koji su korisnici  usluge AUTOMONITOR imaju mogućnost da kupe navigacioni uređaj po pogodnim velikoprodajnim cenama.
 • Otpornost na uređaje za ometanje GPS signala - naši uređaji za praćenje su otporni na uređaje za ometanje GPS signala. Prisustvo ovakvog uređaja možemo da detektujemo i zabeležimo. Na ovaj način uređaj za ometanje može da bude efektivno eliminisan.

 

U okviru usluga nudimo našim klijentima izbor više modula u zavisnosti od njegovih zahteva i pojedinih usluga. Detalje o našim uslugama i njihovim cenama naći ćete u cenovniku..

Isprobajte demo naše usluge AUTOMONITOR.