Poštovani korisnici,
Za drugi kvartal 2012. G. Pripremamo novu generaciju Personal Tracker-a koj će imati manje dimenzije, više interesantnih funkcija, koštaće manje a baterija će trajati duže.

Želite da pratite svoje osoblje ili svoje bližnje?
Personal Tracker je idealan način kako da imate pregled o njhovom kretanju.

Šta je Personal Tracker?

Personal Tracker je mali, lagan uređaj koji se jednostvno koristi i koji Vam omogućava da pratite trenutni polžaj osobe.

Funkcioniše uz pomoć GPS sistema koji utvrđuje pojedine položaje osobe.

Funkcionalnost Personal Tracker-a:

Online (prikaz u realnom vremenu)– Personal Tracker čiji je sastavni deo SIM kartica. Ovaj uređaj se spaja sa centralom i kupac može on-line da prati kretanje i položaj osobe.

Offline (prikaz iz memorije)– bez SIM kartice. Ovaj tip Personal Tracker-a Vam omogućava da pratite položaj u vremenskim intervalima koje Vi podesite. Najmanji vremenski interval koji možete da podesite je 30 sekundi.

Darling Monitor

Ako Vam je potrebno da imate pregled o tome gde se trenutno nalazi Vaša roba, kola, osoblje, dete, neko Vama blizak ili kućni ljubimac – ovaj mali i kompaktan Personal Tracker je upravo ono šta Vam je potrebno.

Kako funkcioniše?

Uređaj radi na osnovu najmodernijih GSM / GPRS mreža i GPS satelitskog sistema. U sebi ima ugrađenu GPS i GSM antenu što Vam omogućava sigurno praćenje i veoma udaljenih objekata.

Svaka poruka sadrži podatke o trenutnom geografskom položaju, vreme i datum utvrđenog položaja, brzinu i pravac kretanja. Ovim informacijama može da se doda informacija o važenju GPS koordinata, slaboj bateriji, izlasku ili ulasku na praćenu oblast, prekoračenju zadate brzine, ili SOS signal.

Sve ove informacije se skladište na centralnom serveru i njima može da se pristupi pomoću interneta preko web portala serverawww.automonitor.rs. Ako želite da utvrdite aktuelne podatke i da imate pregled o svom objektu, dovoljno je da imate bilokakav kompjuter ili mobilni telefon sa pristupom na internet i web pretraživačem.

Automatski nakon isteka unapred određenog vremenskog intervala, modul šalje informacije o svom položaju na centralni server https://auto.automonitor.rs. Tu se podatak o položaju skladišti u bazu podataka i postaje pristupačan korisnicima preko web pretraživača. Položaj i kretanje trakera može da se prati u realnom vremenu direktno na Google maps. Ako se desi da je praćeni objekat van GPS mereže, na server se šalje poslednji utvrđen položaj se dok se GPS pokrivenost ne obnovi i dok se ne utvrdi nov položaj..

Zahtevanje aktuelnog položaja

Nakon pozivanja na telefonski broj trakera sa jednog od telefonskih brojeva koju su predefinisani u modulu poziv će se odbiti, ale će se automatski poslati podaci o aktuelnom položaju preko GPRS-a.

Funkcija SOS

Tracker je opremljen tasterom SOS. Nakon njegovog aktiviranja iznova i iznova se šalje SOS SMS poruka na unapred izabrane telefonske brojeve. Ova poruka sadrži tačan položaj i vreme. Štaviše, u Tracker je ugrađen osetljivi mikrofon. Pozivanjem sa unapred izabranog broja moguće je slušanje okolnih zvukova.

Geofencing

Tracker prati svoj položaj čak i ako napusti unapred definisanu oblast. O ovom događaju informše preko poruke na unapred izabrani broj

Pregled o stanju baterije

Ako napon baterije padne ispod određene granice šalje se poruka na centralni server ili na unapred izabarni broj.

Ako Vas je ova tema zainteresovala pozovite nas i dogovorite neobavezujuću prezentaciju sistema.