Merenje potrošnje nafte se koristi radi utvrđivanja stvarnog stanja nafte u rezeorvaru vozila. Ova informacija omogućava kontrolu zaista sipanog goriva i gubitka goriva iz rezeorvara.

Gubici su uzrokovani, ili izvlačenjem goriva iz rezeorvara, ili sipanjem manje količine goriva od prikazane (račun sa registarske kase ispostavljen za veću količinu goriva nego što je sipano)..

Merenje potrošnje je dobar način za dobijanje ovih informacija i omogućava Vam neprekidnu kontrolu potrošnje vozila, što uzrokuje promenu ponašanja korisnika vozila.

Bezplatná zápožička

Tehničko rešenje:

Osnova sistema je elektronski plovak koji se instalira u rezeorvar vozila, ili se uređaj priključuje na FMS sabirnicu (CAN). Položaj plovka i elektronsko uzorkovanje garantuje eliminaciju evidencije promene nivoa goriva u rezeorvaru do koje dolazi pri kretanju vozila, pri parkiranju ili zbog nagiba puta .

Nivo se beleži svake 3 sekunde. Rezultati  merenja se beleže u samostalnoj elektronskoj jedinici gde se obrađuju, fltriraju i skladšte u memoriji. Naknadno se uz pomoć komunikacionog modula šalju na server na  dalju obradu.  

Kokretna tačnost merenja nivoa zavisi od više faktora kao što je presek rezeorvara, odnos visine i širine, onda položaj u kojem dolazi do merenja (tok i tačnost merenja u ogrnjem i donjem kraju su drugačiji nego u središnjem delu).

Presnosť je závislá aj od zmeny teploty nafty v nádrži t.j. závisí od daných fyzikálnych vlastností nafty - jej tepelnej rozťažnosti (pri zmene teploty o 10°C sa mení jej objem o 0,09%) a od rozlišovacej schopnosti daného plavákového snímača.

Poslednji faktor koji može da utiče na rezultate merenja je i dozvoljena tolerancija, tj. odstupanje pumpe za gorivo koja je normirana i dozvoljava maksimalno odstupanje od +/-0,5% od ukupnog obima sipanog goriva. Rezultati merenja preračunati iz obima rezeorvara za standardni oblik rezeorvara su do +/- 2%.

U slučaju blo kakvog kvara modula, vozilo je i dalje u potpunosti sposobno za rad, jer je sistem nezavisan od funkcionalnosti vozila.

Za merenje nivoa goriva u dodatnom rezeorvaru potrebno je da se instalira naredni plovak.

Pre ugradnje je potrebno da kupac popuni upitnik o parametrima rezeorvara i vozila. Ugradnja traje cca 6-8 sati računajući i postepenu kalibraciju rezeorvara.

Izveštaji:

Standardni izveštaj merenja je podatak koji se beleži u Mesečni izveštaj (Dnevnik vožnje sa merenjem potrošnje)Podaci su u litrama pri čemu se navodi apsolutna vrednost i odstupanja, tj. trenuci sipanja goriva i eventualnog izvlačenja goriva iz rezeorvara.

Vrednosti se unose uz pojedina mesta zaustavljanja što znači da će sistem tačno odrediti mesto i vreme kada je došlo do promene nivoa u rezeorvaru goriva.

Ako je vozilo prešlo kratku deonicu pri kojoj nije realno moguće izmeriti potrošnju goriva u izveštaju će se pojaviti informacija „n.p.“ što znači nemerljiv podatak. Sistem ipak beleži smanjenje tako da je informacija o dnevnoj potrošnji tačna.

Ovi standardni izveštaji mogu da se dopune grafičkim prikazma, upoređivanjem utvrđene potrošnje sa normiranom potrošnjom, preračun potrošnje u zavisnosti od vremena ili pređenih km i slično. Navedeni izveštaji se izrađuju na osnovu zahteva kupaca.

U okviru uluga našim kupcima nudimo izbor više modula u zavisnosti od zahteva i pojedinih usluga. Detalje o našim uslugama i cenama možete naći u cenovniku.