1. Prejsť na navigáciu
  2. Prejsť na obsahPoručivanje besplatne pozajmice

Na osnovu dole navedenih uslova kod Vas si poručujem besplatnu pozajmicu službe Automonitor za:

na dogovoreni period od dana preuzimanja pozajmice.

Uslovi pozajmice:

  • Predmetom pozajmice je monitoring kretanja vozila, pratenje pređenih km, mesta zaustavljanja i polazaka, online lokalizacia, web monitoring i generisanje Dnevnika Vožnje.
  • Korisnik je obavezan uređaj koristiti redovno, obavezuje se da će uređaj čuvati da se ne ošteti ili pokvari.
  • Vreme pozajmice traje od njenog preuzimanja u dogovoru sa menadžerom firme INFOCAR d.o.o.
  • Po isteku važenja pozajmice, korisnik je dužan da vrati uređaj u roku od 5 radnih dana.
  • Pod vraćanjim uređaja podrazumeva se da korisnik isporuči uređaj u firmu INFOCAR d.o.o.